BELGISCHE VERENIGING VAN PARKIETEN EN PAPEGAAIEN LIEFHEBBERS VZW
BRAKEL • Belgische Vereniging van Parkieten -en Papegaaienliefhebbers vzw

Doelstelling van onze club:

1. Het promoten van de kweek van kromsnavels in gevangenschap Dit ter behoud van zoveel mogelijk soorten.
2. Het contact tussen kwekers, onze leden, bevorderen. Op deze manier de uitwisseling van vogels bevorderen om de kans te vergroten om succesvolle kweekparen samen te stellen.
3. Het stimuleren van de aanleg van stamboeken en kweekresultaten bijhouden.
4. Informatie-uitwisseling: Informatie verstrekken aan onze leden over hoe andere kwekers, in binnen- en buitenland, hun vogels onderbrengen, voeden, verzorgen en in kweek-stemming brengen.
5. Het leveren van gesloten voetringen voor de vogels van onze leden, zodat een duidelijke identificatie van de vogels mogelijk is.
6. Het ondersteunen van organisaties die zich het lot van kromsnavels aantrekken.
Wijnstraat 42
9660 Brakel
breng me hierheen