KAT ZOEKT THUIS VZW
Kat Zoekt Thuis vzw is een particulier initiatief, gesitueerd te Gent, voor de opvang van verwaarloosde en gedumpte zwerfkatten. Jaarlijks vangen wij ongeveer een 400-tal zwerfkatten op en bezorgen hun een nieuwe thuis door adoptie.

Wij zijn een allegaartje van mensen met 1 ding gemeen: een hart voor dieren. We hebben elkaar leren kennen omdat het zwerfkattenprobleem onze aandacht trok. Wat begon met het voederen van zwerfkatten, draaide uit op het opvangen en verzorgen van zieke zwerfkatten. Omdat de problematiek al groot genoeg is, steriliseerden we hen ook en zochten we een nieuwe thuis voor hen. Op basis van dit principe werd de vzw opgericht.

Wij hebben geen centraal asiel, maar werken met opvanggezinnen. Dit zijn particulieren die hun huis en hart openstellen om zwerfkatten die door andere mensen verjaagd worden, een mooie toekomst te geven.

Kat Zoekt Thuis vzw krijgt geen subsidies. We moeten zien te overleven van de adoptiebijdragen, giften en inkomsten die we halen uit het organiseren van evenementen en de webshop. Geen makkelijke opgave, zeker als je weet dat we dit werk vrijwillig naast een andere job uitvoeren. Elke financieel steuntje in de rug is dan ook meer dan welkom!

Indien u interesse heeft om een van onze katten een nieuwe thuis te geven, neemt u best contact op met het nummer in de advertentie van de desbetreffende kat. U komt dan in contact met het opvanggezin, wie u meer informatie kan geven.