SPECIAALCLUB GOULDAMADINE BELGIë
De vereniging heeft tot doel :
* de houders van gouldamadines te verenigen.
* het houden, kweken en tentoonstellen, leren kennen en beschermen van gouldamadines te bevorderen, onder andere door de uitgave van een periodiek informatietijdschrift, door vergaderingen, lezingen, enz.
* Het samenwerken met binnenlandse en buitenlandse organisaties die eenzelfde doel beogen.