STICHTING DE FRET
Sinds 1989 geeft Stichting De Fret (SDF) voorlichting over het houden en verzorgen van fretten als gezelschapsdier. SDF onderhoudt o.a. contacten met zusterorganisaties in binnen- en buitenland, producenten en importeurs van frettenvoeders, allerlei instanties op het gebied van dierenbescherming en dierenwelzijn (zoals dierenartsen) en de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde. Ook is SDF actief lid van de werkgroep Kleine Zoogdieren binnen het Platvorm Verantwoord Huisdierenbezit (PVH).
mail ons
0031.(0)628852935